Arheološko nalazište Velika Peć

Pećina Velika peć nalazi se na sjevernoj padini Sridnje gore, JI od sela Grabovca. U prostor pećine silazi se kroz veliki strmi otvor ovalnog oblika. Istraživanja su pokazala kako je Velika peć bila naseljavana od neolitika do srednjeg vijeka. Najstariji, do sada otkriveni nalazi, potječu iz starijeg neolitika. Brojna ognjišta i tragovi loženja vatre govore o dugotrajnom naseljavanju pećine, sve do u srednji vijek. Svi slojevi su bogati arheološkim nalazima, a osobito eneolitički ( Cetinska kultura) i brončano dobni slojevi.

Lokacija: Grabovac

Klasifikacija: arheološka baština

Vrijeme nastanka: 5000 god.p.n.e. do 1500. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5999

Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno

Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Skip to content