Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije

Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije stara je župna crkva mjesta Katuni-Kreševo. Jednobrodna je građevina, pravokutnog tlocrta s pravokutnom apsidom, orijentirana istok-zapad i naknadno dodanom kapelom na sjevernoj strani. Obnovljena je 1722. godine na mjestu starokršćanske i srednjovjekovne crkve. Na crkvi se radilo tijekom cijelog 18. stoljeća, a pri njenoj izgradnji koristio se materijal starije crkve kao i dijelovi stećaka koji su uzidani u njene temelje. Svetište crkve je oslikano, sačuvan je glavni oltar i tri bočna te velika slika F. Naldija iz 18. stoljeća.

Lokacija: Katuni

Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4460

Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno

Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Skip to content