Čuvanje Gospodinova groba u župi Radobilja (Katuni-Kreševo)

Čuvanje Gospodinova groba je običaj stražarenja ispred Gospodinova groba za kojeg se pretpostavlja da je star i preko 300 godina. Bitno je naglasiti kako običaj nije nikada bio prekinut, pa čak ni za vrijeme ratnih godina.

Ovdje je riječ o dubokom vjerskom osjećaju i predanosti čuvanja presvetog tijela Isusova u razdoblju od polaganja u grob do uskrsnuća. Gospodinov grob čuva se od Velikog Petka do Nedjelje. Pravo stražarenja imaju svi muškarci starosti preko 16 godina (ili nakon što su primili sakrament svete Potvrde) s prebivalištem u župi ili izvan nje, ako

imaju podrijetlo iz naselja Katuna ili Kreševa. Za vrijeme stražarenja Gospodinov

grob nikada ne ostane sam, a straža se provodi u smjenama koje traju po 15 minuta. Dvoje

stražara čuva grob, osim zadnje smjene, kada su 4 stražara, koji stoje dok se ne zapjeva Muka

Skip to content