Planina Biokovo

Planina Biokovo

Planina Biokovo planinski je masiv u Splitsko-dalmatinskoj županiji, koji dijeli Jadran od Zagore. Biokovo je s južne strane planina gotovo sasvim gola, ali vegetacija je raznolika i zanimljiva. Klek, hrast medunac i bjelograb su u podnožju, a bukva, javor, lipa, jela i dalmatinski crni bor u višim dijelovima planine koja se diči i s više zaštićenih endemskih vrsta; biokovsko zvonce, biokovska zečina i dr. Životinjski svijet također je raznolik i ovdje obitavaju: lasica, kuna, sova ušara, suri orao, orao zmijar, divokoza, muflon i drugi, ali i endem biokovski jamski kornjaš.

Biokovo je 1981. godine proglašeno parkom prirode na čijem području je i Botanički vrt u selu Kotišini. Svakako vrijedi posjetiti botanički vrt Kotišina, na nadmorskoj visini od 350 – 500 metara i području od 16,5 ha. Utemeljio ga je dr. fra Jure Radić radi zaštite i očuvanja biljnog svijeta Biokova, obuhvaća oko 300 samoniklih mediteranskih i planinskih biljaka.

Iako prelijepa, planina Biokovo je i opasna, ako se dovoljno ne poštuje, pa se znatiželjnicima preporuča krajnji oprez, korištenje samo označenih pješačkih staza, odnosno odlazak na jedan od stručno organiziranih izleta.


Turistička zajednica Općine Šestanovac
Dr. Franje Tuđmana 75
HR-21250 Šestanovac

tel. 021 721 006
e-mail: [email protected]

Kontaktirajte nas...