Mandušića kula

Na sjevernom dijelu sela Mandušići u Katunima, na blago uzvišenom terenu, nalazi se Mandušića kula, utvrđena kula iz 15. stoljeća koja je služila kao obrambeno naselje. Kula je izvedena kao samostojeća pravokutna etaža dimenzija 6 × 5,53 × 5,50 m, orijentirana prema jugozapadu. Građena je rustično od kosog kamena ukošenog u nizove. Na uglovima je ojačan većim i bolje obrađenim tesanicima. Na kat se moglo pristupiti kroz kameni trijem kroz mala, lučno zasvođena vrata klesanih pravilnog oblika na južnom pročelju. Na zapadnom pročelju su manja lučna vrata s tesanicima kroz koja se ulazi u podrum s kamenim bačvastim svodom. Na sjevernoj i južnoj strani vrata s unutarnje strane nalazi se starinska vanjska strana. Na istočnom i zapadnom zabatu nalaze se manji pravokutni prozori. Na više mjesta oko kule nalaze se manji otvori koji su služili kao puškarnice. Kula je prvobitno imala dvostruki krov (danas srušen) s pokrovom od kamene ploče. Ispred kule sa zapadne strane nalaze se ruševine pomoćnog objekta.

Lokacija: Katuni, Mandušići

Klasifikacija: profano graditeljsko nasljeđe

Vrijeme nastanka: 17. stoljeće

Oznaka kulturnog dobra: Z-6772

Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno

Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Skip to content