Hrvatski

Uvjeti korištenja

uvjeti korištenja web stranice

1. Opći uvjeti

Web stranica sestanovac.com koja se nalazi na adresi https://sestanovac.com je autorsko djelo koje pripada Turističkoj zajednici Općine Šestanovac. Određene značajke Stranice mogu biti podložne dodatnim smjernicama, uvjetima ili pravilima, koji će biti objavljeni na Stranici u vezi s takvim značajkama.

Ovim općim uvjetima korištenja web stranice www.sestanovac.com/eng (u daljnjem tekstu: "Opći uvjeti") propisani su uvjeti koji se primjenjuju na korištenje www.sestanovac.com/hr web stranica.

Korištenjem ovih internetskih stranica, korisnici izjavljuju da su suglasni s ovdje postavljenim uvjetima i odredbama te suglasni s korištenjem web stranice www.sestanovac.com u skladu s njima.

Pravo korištenja ovih web stranica osobno je pravo korisnika i ne smije se ni na koji način prenositi drugim fizičkim ili pravnim osobama.

Korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti lozinki, ako one kao takve postoje.

Korisnik je upoznat s činjenicom da ponekad postoje tehnički problemi s internetskom i internetskom funkcionalnošću, što može dovesti do prekida usluga ili drugih radnji koje su izvan kontrole Izdavača, te iz tog razloga nije odgovoran za gubitak podataka koji može nastati tijekom prijenosa informacija na Internetu ili bilo koje druge radnje koja se može dogoditi tijekom pružanja usluga od strane Izdavača.

2. Promjene Općih uvjeta korištenja

Izdavač zadržava pravo izmjene u bilo kojem trenutku ili ukidanja bilo kojeg segmenta poslovanja, uključujući, ali ne ograničavajući se na, vrijeme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje web stranice. Isto tako, Izdavač može prestati slati informacije ili bilo koji dio informacija, može promijeniti ili prekinuti bilo koju metodu prijenosa podataka i može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje druge njihove karakteristike.


Izdavač zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave, ako smatra potrebnim, raskinuti i izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta korištenja i/ili Politike privatnosti. Predmet promjena može uključivati ​​uvođenje određenih naknada ili naknada. U slučaju promjene Općih uvjeta korištenja, a korisnik nastavi na web stranicu www.sestanovac.com/eng, smatra se da prihvaća Opće uvjete korištenja u izmijenjenom obliku. Svaka eventualna izmjena ili brisanje Općih uvjeta korištenja vrijedi prema trećim stranama čim se objave na web stranici www.sestanovac.com/eng. Svako korištenje predmetnih web stranica, osim uvođenja promjena u Opće uvjete korištenja, od strane korisnika nakon takve promjene, smatrat će se prihvaćanjem tih promjena.

3. Ponašanje korisnika

Obveza je i dužnost korisnika koristiti web stranicu www.sestanovac.com/eng u skladu s propisima Republike Hrvatske, kao i općim moralnim i etičkim načelima. Korisnici ne smiju objavljivati ​​ili prenositi bilo koji materijal koji ugrožava, ili na bilo koji način ograničava, prava drugih putem ovih internetskih stranica, bilo koji materijal koji je nezakonit, prijeteći, uvredljiv, klevetnički, narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen , ili na drugi način nepoželjna komunikacija, koja potiče nezakonite aktivnosti ili na drugi način krši bilo koji propis i koja, bez izričitog, prethodnog, pisanog dopuštenja Izdavača, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo kojih proizvoda i usluga.


Strogo je zabranjeno svako ponašanje korisnika, koje prema diskreciji Izdavača ograničava ili onemogućuje bilo kojem drugom Korisniku korištenje ili uživanje u web stranici www.sestanovac.com/eng. Korisnik ne smije koristiti web stranicu www.sestanovac.com za oglašavanje ili obavljanje bilo kakvog komercijalnog, vjerskog, političkog ili nekomercijalnog promidžbe, uključujući pozivanje korisnika web stranice www.sestanovac.com da postane član nekog drugog online ili izvanmrežna usluga koja predstavlja izravnu ili neizravnu konkurenciju, ili potencijalnu konkurenciju Izdavaču.

4. Intelektualno vlasništvo

Sav materijal na web stranici www.sestanovac.com vlasništvo je Izdavača i zaštićen je zakonom kao takav, odnosno koristi se u skladu s odobrenjem nositelja autorskih prava i žiga i/ili prava na dizajn, kao i drugim potrebnim odobrenja. Nakladnik je ujedno i nositelj autorskih prava za sav konceptualni sadržaj web stranice www.sestanovac.com/eng potrebnog za pravilno i nesmetano funkcioniranje projekta.


Zabranjeno je distribuirati, kopirati, prenositi, povezivati, objavljivati ​​ili na bilo koji način mijenjati ovu web stranicu i/ili bilo koje materijale, podatke, fotografije, tekstove objavljene na ovoj web stranici i/ili bilo kojim drugim dijelovima ove web stranice bez pisanog odobrenja Izdavač. Svako kršenje navedene zabrane može imati za posljedicu povredu autorskog prava, žiga ili nekog drugog prava, te stoga može proizvesti štetne posljedice poput pokretanja nekoliko vrsta sudskih postupaka, a posebice može dovesti do kaznenog progona.


Korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice ili na drugi način iskorištavati bilo koji sadržaj na web stranici www.sestanovac.com/hr, u cijelosti ili djelomično. Također nije dopušteno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, puštanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala.

Korisnik može preuzimati, ispisivati ​​i spremati materijale zaštićene autorskim pravima s web stranice www.sestanovac.com/hr samo za vlastitu i osobnu upotrebu.


Korisnik se izričito slaže da neće objavljivati, objavljivati ​​ili na drugi način učiniti dostupnim bilo koji materijal koji je podložan autorskom pravu, žigu ili drugim pravima na web stranici www.sestanovac.com/eng bez izričitog dopuštenja nositelja ovih prava, te je za to isključivo odgovoran za svaku štetu prouzročenu kršenjem ove obveze. Kako bi saznao je li neki od materijala na web stranici zaštićen nekim od prava, korisnik to mora učiniti samostalno, te stoga Izdavač nije dužan otkriti ili objaviti takve podatke.


Objavljivanjem materijala od strane korisnika bilo kojeg sadržaja na bilo kojem dijelu web stranice www.sestanovac.com/eng, korisnik jamči da je nositelj prava na te materijale Izdavaču dao pravno valjano, besplatno, neograničeno pravo na neisključivo iskorištavanje, reprodukcija, modifikacija, prilagodba, objavljivanje, prijevod i distribucija takvog materijala. Drugi korisnici imaju pravo pristupa, pregleda, spremanja ili reproduciranja ovog materijala samo za vlastitu i osobnu upotrebu.

5. Računalna oprema

Korisnik je isključivo odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav hardver i softver koji posjeduje i koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje web stranice www.sestanovac.com/hr te samostalno snosi sve povezani troškovi. Izdavač isključuje svaku odgovornost za bilo kakvu štetu na opremi i drugim stvarima Korisnika koja bi mogla nastati kao posljedica korištenja web stranice www.sestanovac.com.

6. Nadzor

Izdavač može u bilo kojem trenutku kontrolirati sadržaj na web stranici www.sestanovac.com/eng, posebice interaktivni rad, s ciljem osiguranja usklađenosti kako s ovim Uvjetima, tako i s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Sukladno tome, Izdavač zadržava pravo ukloniti bilo koji materijal za koji, prema vlastitom nahođenju, smatra da nije u skladu s ovdje navedenim uvjetima, kao i da ukine korisničke lozinke ili korisničke račune.

7. Privatnost

Prilikom korištenja web stranice www.sestanovac.com/eng i njenih pojedinačnih funkcionalnosti u ime korisnika, Izdavač može prikupljati određene osobne podatke korisnika te iste obraditi i pohraniti u predviđenu svrhu. Korištenjem web stranice www.sestanovac.com/hr prihvaćate objavljenu Izdavačovu politiku privatnosti i potvrđujete da ste istu pročitali, razumjeli i prihvatili.

Politika privatnosti objavljena je na internetskoj stranici www.sestanovac.com/eng pod naslovom “Politika privatnosti” i može se naći na www.sestanovac.com/hr/pravila-privatnosti

8. Licenciranje

Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na web stranici www.sestanovac.com/hr smatra se da korisnik daje Izdavaču pravo korištenja ovih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta ili bilo koju drugu zakonom dopuštenu svrhu.

9. Zaštita privatnosti Korisnika i korištenje kolačića

Kolačić je informacija pohranjena na korisničkom računalu od strane web stranice koju korisnik posjećuje. Kolačići obično spremaju korisničke postavke i postavke za web stranicu, poput željenog jezika ili adrese. Nakon što korisnik naknadno ponovno posjeti istu web stranicu, internetski preglednik vraća kolačiće koji pripadaju toj web stranici. To web stranici omogućuje prikaz informacija prilagođenih potrebama korisnika.


Kako bi se osiguralo ispravno funkcioniranje web stranice www.sestanovac.com/eng, radi dodatnog poboljšanja korisničkog iskustva pregledavanja, web stranica www.sestanovac.com/eng pohranjuje malu količinu informacija (kolačiće) na računalo korisnika.


Korištenjem web stranice www.sestanovac.com bez promjene postavki za uskraćivanje suglasnosti za pohranu kolačića na računalo korisnika, korisnik pristaje na korištenje i pohranu kolačića na svoje računalo. Ako korisnik ne pristane na pohranu kolačića, pohrana kolačića na korisnikovom računalu bit će onemogućena, a korisnik će i dalje moći pregledavati web stranicu www.sestanovac.com/eng, s tim da određene značajke web stranice nisu dostupne .


Detalji o kolačićima, kako ih koristiti, pohraniti i blokirati nalaze se na web stranici www.sestanovac.com/hr pod rubrikom “Kolačići” i možete ih pronaći na poveznici: https://www.sestanovac.com/hr/upotreba-kolacica

10. Izjava o jamstvu i ograničenju odgovornosti

Korisnik je suglasan koristiti web stranicu www.sestanovac.com/hr isključivo na vlastitu odgovornost. Izdavač, kao ni bilo koja osoba povezana s Nakladnikom, ni na koji način ne jamči da korištenje web stranice www.sestanovac.com/hr neće biti prekinuto, odnosno da će se nastaviti bez poteškoća. Isto tako, Izdavač nije odgovoran za posljedice koje mogu proizaći iz korištenja web stranice www.sestanovac.com/eng, kao ni za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe pružene putem dotičnih web stranica.


Ova izjava o odgovornosti odnosi se na bilo kakvu štetu ili moguću ozljedu uzrokovanu bilo kakvom pogreškom, brisanjem, prekidom, računalnim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, prekidom komunikacijske linije, krađom, raskidom ugovora, uništavanjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom evidencije, neprimjerenog ponašanja, nemara ili bilo koje druge radnje. Korisnik je suglasan da Izdavač nije odgovoran za nedolično ili nezakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih osoba te da je rizik od moguće štete u potpunosti na korisniku.


Izdavač ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može proizaći iz korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja web stranice www.sestanovac.com/hr u cijelosti ili djelomično.


Izdavač nije odgovoran za sadržaj koji korisnik, pretplatnik ili neovlašteni korisnik može postaviti na web stranicu www.sestanovac.com/eng. Sadržaj koji nije u skladu s ovim Općim uvjetima može se ukloniti ili izmijeniti u bilo kojem trenutku bez posebne obavijesti ili objašnjenja.

11. Naknada štete

Korištenjem web stranice www.sestanovac.com/hr korisnik izričito potvrđuje da neće smatrati Izdavača, njegove podružnice, odgovorne osobe u društvu, zaposlenike i zastupnike odgovornima za bilo kakvu štetu i troškove, uključujući troškove pravnog zastupanja, koji bi mogli nastati korištenjem web stranice od strane korisnika.

12. 12. Prestanak poslovnog odnosa

Izdavač može prekinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim korisnikom u bilo kojem trenutku i ukinuti njihove lozinke ili korisničke račune. U tom slučaju ne prestaju vrijediti uvjeti koji se odnose na odgovornosti i obveze korisnika. Izdavač ne jamči za točnost, potpunost ili korisnost bilo kojeg sadržaja na web stranici www.sestanovac.com/eng koji postavljaju korisnici, treće strane ili neovlašteni korisnici.


Izdavač ne snosi odgovornost za eventualni gubitak ili štetu uzrokovanu od strane korisnika oslanjajući se na podatke dobivene na web stranici www.sestanovac.com/hr


Izdavač je izričito i u svakom smislu vezan sadržajem materijala na web stranicama trećih strana, kojima se može pristupiti s web stranice www.sestanovac.com/eng. U slučaju da korisnik pristupa web stranicama trećih osoba, čini to isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumijeva svako isključenje odgovornosti Izdavača.

13. Završne odredbe

U slučaju da je bilo koja odredba ovih Općih uvjeta korištenja ništavna, takva ništavost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Općih uvjeta, a ostali dijelovi ovih Općih uvjeta ostaju na snazi, a ništavna odredba bit će zamijenjen valjanom odredbom da je prava svrha najprikladnija za odredbu koja je ništavna.

Propust od strane Izdavača da ostvari svoja prava prema ovim Općim uvjetima neće se smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, niti bilo kojeg od drugih prava navedenih ovdje.

Zabranjeno je korištenje web stranice www.sestanovac.com/eng osobama mlađim od 14 godina.


Svi pravni sporovi koji mogu nastati u vezi s korištenjem internetske stranice www.sestanovac.com/eng su nadležni u nadležnom slučaju u Splitu.


Registracijom/otvaranjem računa na web stranici www.sestanovac.com/hr smatra se da je korisnik u cijelosti pročitao, protumačio i prihvatio ove Uvjete korištenja.